Aktuální informace z obce

Upozornění

Upozorňujeme na plánovanou odstávku elektřiny dne 2. 6. 2021 od 7:30 do 15:00 v celé obci Vortová a v místní části Lhoty.

Dodržování čistoty v obci

ŽÁDÁME OBČANY O DODRŽOVÁNÍ ČISTOTY A POŘÁDKU V OBCI!

NENECHÁVEJTE TŘÍDĚNÝ ODPAD V PYTLÍCH A VYHAZUJTE JEDNOTLIVÉ KUSY DO SBĚRNÉHO KONTEJNERU,

NENECHÁVEJTE ODPAD VOLNĚ LEŽET OKOLO SBĚRNÝCH KONTEJNERŮ,

VYHAZUJTE DO KONTEJNERŮ POUZE ODPAD, KTERÝ TAM PATŘÍ!

DO BIOODPADU NEPATŘÍ TELEVIZE, ANI PEŘINY!