Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

4/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška o místním poplatku z veřejného prost..pdf

 

27.11.2011

3/2012 Obecně závazná vyhláška obce Vortová o místním poplatku ze vstupného.

Vyhláška o místním poplatku ze vstupného.pdf

 

1.1.2013

1/2019 Vyhláška o místním poplatku ze psů

Vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

 

1.1. 2020

2/2019 Vyhláška o místním poplatku za provoz a shromažďování, sběru, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování odpadu.pdf

 

1.1.2020

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

  • viz. odkaz - úřední deska

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty