Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

dodatekč.1 k vyhlášce 1-2012 odpad.pdf

1.1.2015

1/2012 Vyhláška o místním poplatku za provoz a shromažďování, sběru, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů.    

1.1.2013

2/2012 Obecně závazná vahláška obce Vortová o místním poplatku ze psů.

1.1.2013

3/2012 Obecně závazná vyhláška obce Vortová o místním poplatku ze vstupného.

1.1.2013

 Vyhláška č.1-2018 Vyhláška o místním poplatku za provoz a shromažďování, sběru, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů.pdf

1.1.2019 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

  • viz. odkaz - úřední deska

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty