Kontakty


Smíšené zboží Martin Šírek
Vortová 95
469 314 231

 

ČESKÁ POŠTA - VORTOVÁ

 Vortová 59, 539 61 

Telefon: +420 469 315 084

 

KOMUTEX s.r.o.
Vortová 90
469 311 677