Informace obecního úřadu 

 

 

 

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2020 konané ve dnech

2. a 3. 10. 2020

0.jpg


Byla zvolena zástupkyně obce pro sociální věci: Lucie Kozlová (č. p. 120). Pokud si nevíte rady, jak řešit Váš problém, obraťte se na ni.

 

 

ŽÁDÁME OBČANY O DODRŽOVÁNÍ ČISTOTY A POŘÁDKU V OBCI!

 

NENECHÁVEJTE TŘÍDĚNÝ ODPAD V PYTLÍCH A VYHAZUJTE JEDNOTLIVÉ KUSY DO SBĚRNÉHO KONTEJNERU,

NENECHÁVEJTE ODPAD VOLNĚ LEŽET OKOLO SBĚRNÝCH KONTEJNERŮ,

VYHAZUJTE DO KONTEJNERŮ POUZE ODPAD, KTERÝ TAM PATŘÍ!

DO BIOODPADU NEPATŘÍ TELEVIZE, ANI PEŘINY!

 

 

 

 

 

 ZMĚNA sběru komunálního odpadu!!!

Vyvážení nádob ze strany Technických služeb Hlinsko bude probíhat vždy ve čtvrtek v každém SUDÉM týdnu kalendářního roku. Podle nového systému proběhne první sběr ve čtvrtek 23. 1. 2020 a následně každý další sudý čtvrtek. Čas vyvážení není upřesněn, popelnice musí být označena číslem popisným. Trasa popelářského vozu zůstává stejná.

Informace.jpg

 Mapka.jpg

 

 

 

NABÍZÍME VÁM MOŽNOST ZAKOUPENÍ POHLEDNIC OBCE VORTOVÁ! 

Na OÚ Vortová, České poště Partner a v místní hospodě "Formanka" je možno zakoupit dva různé druhy pohlednic naší obce.

Cena jedné pohlednice je 5 Kč.