Pověřenec

Dle nařízení musí některé právnické osoby, orgány veřejné moci, agentury nebo jiné subjekty zpracovávající osobní údaje jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jedním z úkolů pověřence je poskytovat informace a poradenství správcům, zpracovatelům a subjektům osobních údajů v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů.

Pověřencem pro nás i Vás je:          Ing. Petr Šnek

 

 

Na obec je možné se v relevantních případech k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, mailem