Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Vyhláška o místním poplatku ze psů
Účinnost od 1. 1. 2024
4/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška o místních poplatcích z veřejného prost.
Účinnost od 27.11.2011
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Účinnost od 1. 1. 2024

 

Důležité zákony

zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník