ŽÁDÁME OBČANY O DODRŽOVÁNÍ ČISTOTY A POŘÁDKU V OBCI!

NENECHÁVEJTE TŘÍDĚNÝ ODPAD V PYTLÍCH A VYHAZUJTE JEDNOTLIVÉ KUSY DO SBĚRNÉHO KONTEJNERU,

NENECHÁVEJTE ODPAD VOLNĚ LEŽET OKOLO SBĚRNÝCH KONTEJNERŮ,

VYHAZUJTE DO KONTEJNERŮ POUZE ODPAD, KTERÝ TAM PATŘÍ!

DO BIOODPADU NEPATŘÍ TELEVIZE, ANI PEŘINY!